VÅR MILJÖPOLICY

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men vi vill också utmana dessa och har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.
  • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp.
  • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
  • Vi väljer miljöbilar, försöker minimera antalet resor och liknande. Exempel på detta är vårt samarbete med Volkswagen Täby som levererar våra bilar, självklart El-hybrid.
  • Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Här samarbetar vid med Ragn-Sells.
  • Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.
  • Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöteknik och resurshushållning.